نصب سیستم عامل مک بر روی انواع مک بوک پرو و مک بوک ایر

نصب انواع نرم افزار مک شامل : Autodesk Alias Design, Autodesk Alias Surface, Autodesk Alias Automotive,  Photoshop, Illustrator, Premire Pro, AfterEffectsMaya, Autodesk MUDBOX, Sketchbook Pro