تبلیغات انتخاباتی شورای شهر و ریاست جمهوری
از آنجا که چاپ پایتخت چندین دوره افتخار همکاری با کاندیداهای شورای شهر و ریاست جمهوری، در زمینه تبلیغات محیطی و مجازی را داشته است، برای سال 96 نیز برنامه های ویژه ای برای تبلیغات سیاسی کاندیداهای گرامی در نظر گرفته است که این تبلیغات به دو دسته تقسیم می شوند .
1- تبلیغات محیطی شامل :
بنر : چاپ بنر تا عرض 5 متر و طول 50 متر که از جذاب ترین و مقرون به صرفه ترین تبلیغات سایز بزرگ برای نصب بر روی ساختمان، دیوار و بیلبوردهای تبلیغاتی می باشد.

استند : استند ها بهترین گزینه برای تبلیغات محیطی متغیر هستند. سایز پایه استند معمولا 2 متر در 90 سانتیمتر بوده که چاپ پلات و لمینت بر روی آن قرار می گیرد . نامزدهای انتخابات می توانند از استند برای شکیل تر کردن غرفه ها و ستادهای انتخاباتی خود و همچنین معرفی نام نامزد، تصویر ایشان و شعار تبلیغاتی استفاده نمایند .

ادامه مطلب: تبلیغات انتخاباتی شورای شهر و ریاست جمهوری